Vùng lòng đất quốc gia là:

Trắc nghiệm: Vùng lòng đất quốc gia là:

A. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia
B. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng nước thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia

C. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng đảo thuộc chủ quyền quốc gia

D. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng trời thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Trả lời: 

Đáp án đúng: B. Toàn bộ phần nằm dưới lòng đất, vùng nước thuộc chủ quyền quốc gia

Vùng lòng đất quốc gia là hàng loạt phần nằm dưới lòng đất, vùng nước thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia .

Cùng tìm hiểu thêm về vùng lòng đất quốc gia với Top Tài Liệu nhé

1. Vùng đất quốc gia là gì ?

– Vùng đất của quốc gia là phần chủ quyền lãnh thổ, gồm có hàng loạt phần lục địa và những hòn đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia .
– Vùng lòng đất của quốc gia là hàng loạt phần nằm dưới vùng đất, vùng nước ở phía trong đường biên giới quốc gia. Theo nguyên tắc chung được mặc nhiên thừa nhận thì vùng lòng đất được kéo xuống tận tâm toàn cầu .
– Lãnh thổ quốc gia gồm những bộ phận cấu thành là vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời. Vùng đất của quốc gia là phần chủ quyền lãnh thổ hầu hết và thường chiếm hầu hết diện tích quy hoạnh so với những phần chủ quyền lãnh thổ khác. Vùng đất chủ quyền lãnh thổ gồm hàng loạt phần đất lục địa và những hòn đảo, quần đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia ( kể cả những hòn đảo ven bờ và những hòn đảo xa bờ ). Vùng đất quốc gia thuộc chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và tuyệt đối của một quốc gia. Vùng nước là hàng loạt những phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia .
– Tuy nhiên, do vị trí địa lý và những yếu tố tự nhiên của từng quốc gia có biển hay không có biển mà những phần nước của mỗi quốc gia không giống nhau. Dựa theo vị trí, đặc thù riêng từng vùng, người ta thường chia vùng nước thành những bộ phận : Vùng nước trong nước gồm có nước ở những biển trong nước, hồ, ao, sông, ngòi, đầm … ( kể cả tự nhiên và tự tạo ) nằm trên vùng đất liền hay biển trong nước. Vùng nước biên giới gồm có những sông, hồ, biển trong nước nằm trên khu vực biên giới giữa những quốc gia .
– Các hòn đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ của quốc gia không phân biệt hòn đảo gần hay xa bờ. Đối với những quốc gia quần đảo như Philippin, Inđônêxia thì vùng đất là hàng loạt những hòn đảo và quần đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia đó .
– Do vị trí và tầm quan trọng so với quốc gia mà vùng đất của quốc gia luôn thuộc chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và tuyệt đối của quốc gia. Bằng việc phát hành những văn bản pháp lý, quốc gia trấn áp ngặt nghèo mọi hoạt động giải trí sử dụng, khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên, hoạt động giải trí cư trú, đi lại của người, phương tiện đi lại … trên vùng đất của quốc gia và thực thi quyền tài phán so với những hành vi vi phạm .

Vùng lòng đất quốc gia là:

2. Quy định về vùng đất và vùng lòng đất của quốc gia

– Theo nguyên tắc chung được mặc nhiên thừa nhận thì vùng lòng đất được kéo xuống tận tâm toàn cầu. Quốc gia có chủ quyền lãnh thổ trọn vẹn và tuyệt đối so với vùng chủ quyền lãnh thổ này. Mọi hoạt động giải trí thăm dò, điều tra và nghiên cứu khoa học, khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên ở vùng lòng đất của quốc gia đều được đặt dưới sự trấn áp ngặt nghèo của quốc gia. Do đó, pháp luật về vùng đất và vùng lòng đất của quốc gia được lao lý đơn cử trong những văn bản pháp lý của quốc gia .
– Luật Khoáng sản năm 2010 có lao lý về khai thác tài nguyên, nguyên tắc được vận dụng như sau :
+ “ Hoạt động tài nguyên phải tương thích với kế hoạch, quy hoạch tài nguyên, giải pháp bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên trong quy hoạch tỉnh, gắn với bảo vệ thiên nhiên và môi trường, cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh và những tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác ; bảo vệ quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội .
+ Chỉ được triển khai hoạt động giải trí tài nguyên khi được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền được cho phép .
+ Thăm dò tài nguyên phải nhìn nhận khá đầy đủ trữ lượng, chất lượng những loại tài nguyên có trong khu vực thăm dò .
+ Khai thác tài nguyên phải lấy hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định hành động góp vốn đầu tư ; vận dụng công nghệ tiên tiến khai thác tiên tiến và phát triển, tương thích với quy mô, đặc thù từng mỏ, loại tài nguyên để tịch thu tối đa tài nguyên. ”
– Các hành vi bị cấm trong khai thác tài nguyên được lao lý như sau :
+ Lợi dụng hoạt động giải trí tài nguyên xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .
+ Lợi dụng thăm dò để khai thác tài nguyên .
+ Thực hiện tìm hiểu cơ bản địa chất về tài nguyên, hoạt động giải trí tài nguyên khi chưa được cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền được cho phép .

+ Cản trở trái pháp luật hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản.

+ Cung cấp trái pháp lý thông tin về tài nguyên thuộc bí hiểm nhà nước .
+ Cố ý hủy hoại vật mẫu địa chất, tài nguyên có giá trị hoặc quý và hiếm .
+ Các hành vi khác theo pháp luật của pháp lý .

Xem thêm :  Kiến thiết là gì - tbtvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *