Thời hiệu là gì? Thời hạn là gì? Phân biệt thời hạn và thời hiệu?

Thời hiệu là gì ? Thời hạn là gì ? Thời hiệu tiếng Anh là gì ? Thời hạn tiếng Anh là gì ? Các tiêu chuẩn và so sánh về sự khác nhau giữa thời hạn và thời hiệu theo lao lý của Bộ luật dân sự năm ngoái. Phân biệt thời hạn và thời hiệu theo pháp luật BLDS mới nhất năm năm ngoái .

Thời hạn, thời hiệu trong pháp luật dân sự đều là những khái niệm lao lý về “ khoảng chừng thời hạn ”. Từ việc xác lập được thời hạn, thời hiệu hoàn toàn có thể xác lập được thời gian mở màn hay kết thúc của một quan hệ pháp luật dân sự nào đó, từ đó xác lập được trong khoảng chừng thời hạn này thì chủ thể dân sự được quyền và có nghĩa vụ và trách nhiệm gì hay nếu hết khoảng chừng thời hạn này thì chủ thể sẽ phải chịu hậu quả pháp lý ra làm sao.

Thời hiệu là gì? Thời hạn là gì? Phân biệt thời hạn và thời hiệu?

Luật sư tư vấn pháp luật về thời hạn và thời hiệu: 1900.6568

Đây là hai yếu tố quan trọng và được lao lý tại chương X của Bộ luật Dân sự năm ngoái và chúng có những đặc thù pháp lý độc lạ nhau. Để mọi người biết và phân biệt được hai khái niệm này, sau đây là bài viết nghiên cứu và phân tích “ Phân biệt thời hạn và thời hiệu theo pháp luật Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ”.

Về cơ bản, thời hạn và thời hiệu có những điểm khác biệt cơ bản sau đây: 


1. Thời hạn là gì?

– Thời hạn hoàn toàn có thể được hiểu là một khoảng chừng thời hạn được tính từ thời gian này đến thời gian khác. Ví dụ : thời hạn tố tụng là một khoảng chừng thời hạn được xác lập từ thời gian này đến thời gian khác để người thực thi tố tụng, người tham gia tố tụng hoặc cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan triển khai hành vi tố tụng do Bộ luật tố tụng dân sự lao lý.

Thời hạn tiếng Anh là: Term


2.  Thời hiệu là gì?

– Thời hiệu nói chung hoàn toàn có thể được hiểu là một khoảng chừng thời hạn làm địa thế căn cứ để xác lập hoặc chấm hết một quyền hay nói cách khác là khoảng chừng thời hạn để thực thi quyền hoặc được miễn trừ nghĩa vụ và trách nhiệm.

Thời hiệu tiếng Anh là: Prescription


3. Phân biệt thời hạn và thời hiệu theo Bộ luật dân sự 2015:

Khác nhau trong phân loại thời hạn và thời hiệu

Xem thêm: Nguyên tắc thời hạn hoàn thành sớm nhất là gì? Nội dung và ví dụ

Thời hạn

– Trong những thanh toán giao dịch dân sự đặc biệt quan trọng là những hợp đồng thường thì đều có pháp luật về thời hạn như thời hạn giao nhận hàng, thời hạn thanh toán giao dịch, thời hạn phát sinh quyền khởi kiện … Pháp luật dân sự công nhận mọi sự thỏa thuận hợp tác của những bên đương sự ( chỉ cần không trái nguyên tắc cơ bản ), lao lý rõ thêm từng loại thỏa thuận hợp tác về thời hạn ( theo giờ, tháng, năm, theo mùa .. ) để những bên tự nguyện triển khai hoặc khi có tranh chấp có địa thế căn cứ giải quyết và xử lý để xác lập thời hiệu xem xét có vi phạm về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo thỏa thuận hợp tác không. Trường hợp có tranh chấp xảy ra nhu yếu Tòa án xử lý thì thời hạn thực thi xem xét xử lý phải triển khai theo thời hạn tố tụng nghĩa là phải tuân thủ theo lao lý pháp lý. Như vậy, phân loại thời hạn gồm có : Thời hạn do những bên thỏa thuận hợp tác với nhau, hoặc do pháp lý lao lý.

Thời hiệu

Theo lao lý tại Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái, dựa vào tiêu chuẩn phân loại là nội dung nhu yếu vấn đề có tranh chấp hay không thì có hai loại thời hiệu như sau : thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu nhu yếu xử lý việc dân sự. Lấy dấu mốc là thời gian trước khi đưa ra bản án hoặc quyết định hành động xử lý vấn đề dân thì Tòa án cấp xét xử sơ thẩm phải gật đầu những nhu yếu vận dụng thời hiệu của những bên đương sự và dùng đó làm địa thế căn cứ để tính thời hiệu. Trong trường hợp này thì những người có tương quan được hưởng lợi từ việc vận dụng thời hiệu theo nhu yếu của đương sự trọn vẹn có quyền khước từ vận dụng thời hiệu này, pháp lý chỉ loại trừ trường hợp khước từ vận dụng thời hiệu với mục tiêu nhằm mục đích trốn tránh thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm khác.

Khác nhau cách xác định thời hạn và thời hiệu

Cách tính thời hạn

Xem thêm: Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự

Theo những pháp luật của ngành luật tố tụng dân sự thì việc lao lý thời hạn khá là chung chung. Vậy nên để xác lập thời hạn được tính như nào thì cần phải dựa vào ngành luật dân sự. Cụ thể ví dụ như thời hạn tố tụng : cách tính thời hạn từ thời gian mở màn đến thời gian kết thúc trong Bộ luật tố tụng dân sự đều vận dụng dựa vào địa thế căn cứ ở những pháp luật tương ứng của Bộ luật dân sự. Vậy nên, dựa vào Bộ luật dân sự hiện hành ta sẽ xác lập được cách tính thời hạn, thời gian tính thời hạn, thời gian mở màn thời hạn cũng như thời gian kết thúc thời hạn. Trừ những trường hợp dựa theo sự thỏa thuận hợp tác của những bên hoặc do pháp lý chuyên ngành có lao lý khác thì khoảng chừng thời hạn trong thời hạn được tính theo dương lịch. Nhưng dù cho có dựa theo sự thỏa thuận hợp tác của những bên hay do pháp lý có pháp luật khác thì khoảng chừng thời hạn cần xác lập trong cách tính thời hạn cũng cần bảo vệ nguyên tắc cơ bản sau đây : Nếu khoảng chừng thời hạn diễn ra vấn đề mà không liền nhau thì khoảng chừng thời hạn đó được tính như sau : 12 tháng / 1 năm được tính là ba trăm sáu mươi lăm ngày, nửa năm hay chính là 6 tháng, một tháng được tính là ba mươi ngày, từ đó nửa tháng tính là mười lăm ngày, một tuần tính là bảy ngày, một ngày được tính là hai mươi tư giờ, một giờ bằng sáu mươi phút và một phút bằng sáu mươi giây ; trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác về thời gian đầu tháng, giữa tháng cuối tháng …. Một khoảng chừng thời hạn là thời hạn khi nó có điểm mở màn và điểm kết thúc. Đối với mỗi một loại thời hạn khác nhau thì thời gian khởi đầu và thời gian kết thúc thời hạn sẽ khác nhau, đơn cử có những trường hợp như sau : Thứ nhất, Khi khoảng chừng thời hạn được xác lập bằng đơn vị chức năng phút hay giờ thì thời hạn được mở màn từ thời gian đã xác lập. Thứ hai, Khi khoảng chừng thời hạn được xác lập bằng đơn vị chức năng như ngày, tuần, tháng, năm, thì thời gian khởi đầu của thời hạn không được tính từ ngày tiên phong mà tính khởi đầu từ ngày tiếp theo của ngày được xác lập. Ngày xác lập thời gian khởi đầu thời hạn – tức ngày tiên phong được gọi là điểm mốc thời hạn để xác lập thời hạn. Còn điểm cuối của khoảng chừng thời hạn khi xác lập thời hạn được tính là thời gian kết thúc của ngày ở đầu cuối, tính theo 24 giờ, tức tính đến tận giờ phút sau cuối trong ngày đó. Nếu như ngày ở đầu cuối của thời hạn trùng vào đúng ngày nghỉ lễ hay ngày nghỉ lễ thì thời gian kết thúc được tính đến giờ phút ở đầu cuối kết thúc 24 giờ của ngày thao tác trở lại tiên phong tiếp theo của ngày nghỉ đó. Thứ ba, Khi khoảng chừng thời hạn được xác lập dựa vào một sự kiện xảy ra trên thực tiễn thì thời gian mở màn thời hạn được xác lập là ngày tiếp theo liền kề của ngày diễn ra sự kiện đó. Ngày diễn ra sự kiện sẽ được tính là ngày mà sự kiện đó kết thúc, diễn ra xong .

Xem thêm: Phân loại thời hiệu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Sau khi thời hạn hết, thì hoàn toàn có thể gia hạn thời hạn, tức liên tục lê dài thời hạn theo sự thỏa thuận hợp tác của hai bên, trừ những trường hợp pháp lý có lao lý khác.

Cách xác định thời hiệu

Cũng tựa như như thời hạn, xác lập một khoảng chừng thời hạn là thời hiệu thì phải xác lập thời gian mở màn và thời gian kết thúc. Việc tính thời hiệu tuân thủ những nguyên tắc tính như trên. Cách xác lập thời hiệu đó là khoảng chừng thời hạn này lấy thời gian khởi đầu là ngày tiên phong của thời hiệu và thời gian kết thúc chính là ngày sau cuối của thời hiệu. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn vận dụng có những trường hợp đặc biệt quan trọng khi luật định thời hiệu chỉ có thời gian mở màn mà không có thời gian kết thúc. Ví dụ như thời hiệu tranh chấp bất động sản không lao lý thời gian kết thúc. Thời điểm khởi đầu, thời gian kết thúc khi xác lập thời hiệu thường được tính là ngày có sự kiện pháp lý thực tiễn đã diễn ra. Ví dụ như ngày xảy ra tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải, ngày mà người để lại di sản mất, …. Đặc điểm điển hình nổi bật của thời hiệu trong những xác lập đó là thời hiệu là do luật định do đó không đổi khi luật không đổi, không bị ảnh hưởng tác động bởi bất kể chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự. Thời hiệu không hề tăng lên, không hề rút ngắn lại, khi đã kết thúc thời hiệu thì chủ thể cũng không hề nhu yếu gia hạn theo ý chí của mình.

Khác nhau về hậu quả pháp lý khi hết thời gian

– Khi hết thời hạn thì chủ thể tham gia vào thanh toán giao dịch dân sự sẽ phải chịu một hậu quả pháp lý nhất định. Thời hạn được vận dụng trong những trường hợp : trong những thanh toán giao dịch dân sự giữa những cá thể hoặc tổ chức triển khai với nhau ; vận dụng khi cơ quan nhà nước xử lý yếu tố đơn cử ( ví dụ như thời hạn tạm giam so với bị can, … ). Hậu quả này thường là bất lợi và hoàn toàn có thể do những bên thỏa thuận hợp tác, thương lượng với nhau hoặc theo lao lý pháp lý .

Xem thêm: Thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định mới

– Khi hết thời hiệu thì khác : do việc vận dụng thời hiệu là bởi những cơ quan nhà nước sử dụng “ dấu mốc thời hạn ” này để xử lý những nhu yếu, tranh chấp theo luật định nên khi hết thời hiệu chủ thể không phải gánh chịu bất kể một hậu quả pháp lý nào.

NGOÀI RA: 

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một ý kiến phân tích ngắn gọn khác như sau:

Theo lao lý tại Điều 144 Bộ luật dân sự năm ngoái : “ Thời hạn là một khoảng chừng thời hạn được xác lập từ thời gian này đến thời gian khác. ” Theo pháp luật tại Điều 149 Bộ luật dân sự năm ngoái : “ Thời hiệu là thời hạn do luật lao lý mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý so với chủ thể theo điều kiện kèm theo do luật pháp luật. ”

Sự khác nhau giữa thời hạn và thời hiệu qua một số các tiêu chí sau:

Đơn vị tính

– Thời hạn : bất kể đơn vị chức năng nào ( ngày, tháng, năm … ) hoặc một sự kiện hoàn toàn có thể xảy ra .

Xem thêm: Cách tính thời hạn, thời hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam

– Thời hiệu : năm

Điểm bắt đầu và kết thúc

– Thời hạn : Ngày khởi đầu của thời hạn không tính vào thời hạn Ví dụ : thời hạn từ ngày 1/1/2014 đến 1/1/2015 thì điểm mở màn tính từ 0 h ngày 2/1/2014 đến 1/1/2015. – Thời hiệu : Ngày khởi đầu của thời hiệu có tính vào thời hiệu. Điều 156 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý : “ Thời hiệu được tính từ thời gian mở màn ngày tiên phong của thời hiệu và chấm hết tại thời gian kết thúc ngày sau cuối của thời hiệu ”.

Vấn đề gia hạn

– Thời hạn : thời hạn đã hết hoàn toàn có thể gia hạn, lê dài thời hạn. – Thời hiệu : thời hiệu hết thì không được gia hạn, không được rút ngắn hoặc lê dài ( do thời hạn do pháp lý lao lý ).

Hậu quả pháp lý khi hết thời gian:

– Thời hạn : chủ thể tham gia thanh toán giao dịch dân sự đó phải gánh chịu hậu quả bất lợi nào đó. – Thời hiệu : không phải gánh chịu hậu quả pháp lý.

Phan-biet-thoi-han-va-thoi-hieuPhan-biet-thoi-han-va-thoi-hieu

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Phân loại

– Thời hạn : Dựa vào chủ thể pháp luật có 3 loại : + Thời hạn do luật định + Thời hạn thỏa thuận hợp tác theo ý chí của những bên + Thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập khi xem xét, xử lý những vấn đề đơn cử. – Thời hiệu : Bao gồm 4 loại : + Thời hiệu hưởng quyền dân sự

+ Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự

+ Thời hiệu khởi kiện + Thời hiệu nhu yếu xử lý vấn đề dân sự. ​ Hiện nay, việc vận dụng những lao lý của pháp lý về thời hạn và thời hiệu chưa được thống nhất nên đã có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn giữa thời hạn và thời hiệu. Do đó, đã ảnh hưởng tác động đến quyền và quyền lợi của những bên vì thế pháp lý cần có sự thống nhất về những pháp luật của pháp lý về thời hạn và thời hiệu.

Xem thêm :  Nhận thức là gì? [Triết học Mác Lênin] - https://tbtvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *