Thế nào là nguyên đơn? | Theo Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015

Hiện nay, nhiều người còn nhầm lẫn khi sử dụng những thuật ngữ như nguyên đơn, bị đơn, người khởi kiện, bị can, bị cáo … .. Đây là những từ sử dụng trong nghành xử lý tranh chấp trải qua tố tụng, toà án vốn không quen thuộc với nhiều người dân. Để giúp bạn hiểu hơn, trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ giải đáp vướng mắc về nguyên đơn .

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quy định về nguyên đơn

Cơ sở pháp lý kiểm soát và điều chỉnh pháp luật về nguyên đơn là những văn bản pháp lý sau :

 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 • Bộ luật dân sự năm 2015;

Nguyên đơn là gì?

Khái niệm nguyên đơn được ghi nhận tại khoản 2 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như sau:

“ Điều 68. Đương sự trong vấn đề dân sự
1. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể gồm có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan .
Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể gồm có người nhu yếu xử lý việc dân sự và người có quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan .
2. Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khác do Bộ luật này pháp luật khởi kiện để nhu yếu Tòa án xử lý vụ án dân sự khi cho rằng quyền và quyền lợi hợp pháp của người đó bị xâm phạm .
Cơ quan, tổ chức triển khai do Bộ luật này pháp luật khởi kiện vụ án dân sự để nhu yếu Tòa án bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ mình đảm nhiệm cũng là nguyên đơn. ”

Theo đó, nguyên đơn là thuật ngữ được sử dụng trong luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn là người khởi kiện, người được tổ chức, cơ quan, cá nhân khác theo quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm

Cơ quan, tổ chức triển khai ( do Bộ luật tố tụng dân sự lao lý ) khởi kiện vụ án dân sự để nhu yếu Tòa án bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi của Nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ mình đảm nhiệm cũng được xem là nguyên đơn .

Điều kiện trở thành nguyên đơn trong vụ án dân sự

Từ định nghĩa “ nguyên đơn ” theo khoản 2 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự năm năm ngoái thì nguyên đơn là chủ thể thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :

 • Thứ nhất: Chủ thể đó đã tự mình khởi kiện.
 • Thứ hai: Chủ thể đó được giả thiết có quyền lợi bị xâm hại hoặc có tranh chấp với bị đơn.
 • Thứ hai: Cá nhân, cơ quan, tổ chức phải đáp ứng điều kiện về năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự.

Nguyên đơn cũng là một trong những đương sự của vụ án nên cần cung ứng pháp luật theo Điều 69 BLTTDS năm năm ngoái như sau :

“ Điều 69. Năng lực pháp lý tố tụng dân sự và năng lượng hành vi tố tụng dân sự của đương sự

 1. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 2. Năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.
 3. Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.

Đối với người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi thì năng lượng hành vi tố tụng dân sự của họ được xác lập theo quyết định hành động của Tòa án .

 1. Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không có năng lực hành vi tố tụng dân sự.

Việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

 1. Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

Đối với người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự của họ, việc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp cho họ được xác lập theo quyết định hành động của Tòa án .

nguyên đơn trong vụ án dân sự

 1. Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó.

Trong trường hợp này, Tòa án có quyền triệu tập người đại diện thay mặt hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tố tụng dân sự của đương sự tại Tòa án do người đại diện thay mặt hợp pháp của họ triển khai .
7. Đương sự là cơ quan, tổ chức triển khai do người đại diện thay mặt hợp pháp tham gia tố tụng. ”

Tuy nhiên, cần quan tâm, để hoàn toàn có thể xác lập đúng tư cách của nguyên đơn thì ngoài những điều kiện kèm theo trên, cần có những pháp luật của pháp lý chuyên ngành như : hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động. Việc xác lập tư cách của nguyên đơn phải dựa trên cơ sở quan hệ pháp lý có tranh chấp, pháp lý nội dung kiểm soát và điều chỉnh quan hệ đó .

Quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nguyên đơn được lao lý chi tiết cụ thể tại Điều 70, Điều 71 BLTTDS năm năm ngoái. Tiêu biểu là những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau :
Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đương sự lao lý tại Điều 70 BLTTDS năm năm ngoái như :

 • Cung cấp tài liệu, chứng cứ; chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình.
 • Đề nghị Tòa án quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 • Tự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án; tham gia hòa giải do Tòa án tiến hành.
 • Nhận thông báo hợp lệ để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
 • Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.
 • Yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật này.
 • Tham gia phiên tòa, phiên họp theo quy định của Bộ luật này.
 • Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành quyết định của Tòa án trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc.
 • Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi người khác; được đối chất với nhau hoặc với người làm chứng.
 • Tranh luận tại phiên tòa, đưa ra lập luận về đánh giá chứng cứ và pháp luật áp dụng.
 • Được cấp trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án.
 • Kháng cáo, khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Bộ luật này.
 • Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật….
 • Thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện; rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện.
 • Chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

Tóm tắt tư vấn quy định về thế nào là nguyên đơn?

Với những nghiên cứu và phân tích ở trên, hoàn toàn có thể tóm tắt tư vấn pháp luật về nguyên đơn như sau :
Như vậy, Nguyên đơn là người có quyền, quyền lợi tương quan đến vụ án nhưng cũng đồng thời là người đã khởi kiện hoặc được người khác khởi kiện để bảo vệ quyền, quyền lợi của họ. Trong tố tụng dân sự, hoạt động giải trí tố tụng của nguyên đơn hoàn toàn có thể dẫn đến việc làm phát sinh, biến hóa hay đình chỉ tố tụng .

Trên đây là phần tư vấn về nguyên đơn trong vụ án dân sự. Nếu bạn cần được tư vấn chi tiết hơn và được giải đáp các thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn hợp đồng của Luật Thái An – luật sư sẽ giải thích cặn kẽ những gì chưa thể hiện được hết trong bài viết này.

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng của Luật Thái An

Công ty Luật Thái An có đội ngũ luật sư giầu kinh nghiệm tay nghề tham gia tố tụng, bảo vệ quyền hạn của người mua trong những vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, đất đai, thừa kế, dân sự, hình sự … Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm dịch vụ của chúng tôi tại :

>> Xem thêm:Dịch vụ khởi kiện, khiếu nại, tố cáo

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Tác giả bài viết:

Luật sư Đàm Thị Lộc

Xem thêm :  Lệ phí trước bạ là gì? Khi nào phải nộp lệ phí trước bạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *