Quản trị – Wikipedia tiếng Việt

Quản trị là sử dụng một nguồn lực hữu hạn để đạt được mục tiêu tối đa. Hay nói cách khác là tận dụng tốt nhất nguồn lực, sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả nhất.

Các định nghĩa[sửa|sửa mã nguồn]

 • Koontz và O’ Donnel: quản trị là thông qua nhiệm vụ của nó, cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là “thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định”.
 • Mary Parker Follett cho rằng “quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”.
 • James Stoner và Stephen Robins: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đề ra” •”Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước”
 • Ý kiến khác: Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước.
 • Nếu xét riêng từng từ một thì ta có thể giải thích như sau:
Quản: là đưa đối tượng vào khuôn mẫu quy định sẵn.
Trị: là dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu đã định. Nếu đối tượng không thực hiện đúng thì sẽ áp dụng một hình phạt nào đó đủ mạnh, đủ sức thuyết phục để buộc đối tượng phải thi hành nhằm đạt được mục tiêu.
Điều kiện quản trị •Có chủ thể quản trị và đối tượng quản trị •Có mục tiêu cho cả chủ thể và đối tượng •Có nguồn lực
Quản trị có quan trọng trong tổ chức
Khái niệm tổ chức: sự sắp xếp người một cách có hệ thống nhằm thực hiện một mục đích nào đó. Đặc điểm của tổ chức: -Hình thành và tồn tại vì một mục đích nào đó -Là tập hợp gồm nhiều thành viên -Được xây dựng theo một trật tự nhất định
Vai trò quản trị trong tổ chức •Giúp tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung •Tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi nhất cho mỗi cá nhân •Phát huy năng lực của mỗi cá nhân •Sử dụng hiệu quả nguồn lực có giới hạn

Quản trị là khoa học, thẩm mỹ và nghệ thuật và là 1 nghề[sửa|sửa mã nguồn]

 • Tính khoa học của quản trị thể hiện:

– Khoa học quản trị kiến thiết xây dựng nền kim chỉ nan về quản trị, giúp nhà quản trị cách tư duy mạng lưới hệ thống, năng lực nghiên cứu và phân tích và nhận diện đúng thực chất yếu tố và những kỹ thuật để xử lý yếu tố phát sinh .• Quản trị học là khoa học điều tra và nghiên cứu nghiên cứu và phân tích về việc làm quản trị trong tổ chức triển khai thành những nguyên tắc, triết lý hoàn toàn có thể vận dụng cho những trường hợp quản trị .

Khoa học quản trị cung cấp cho các nhà quản trị:

• những giải pháp khoa học nhằm mục đích xử lý những yếu tố quản trị• những ý niệm, ý niệm nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và nhận diện thực chất yếu tố• những kỹ thuật đối phó với những yếu tố trong việc làm- Tính khoa học đòi hỏi nhà quản trị phải suy luận khoa học để xử lý yếu tố, không nên dựa vào tâm lý chủ quan, cá thể .

 • Tính nghệ thuật của quản trị thể hiện:

Tính thẩm mỹ và nghệ thuật : là sự tinh lọc kỹ năng và kiến thức để vận dụng tương thích trong từng nghành nghề dịch vụ, từng trường hợp- Nghệ thuật là sự tinh lọc kỹ năng và kiến thức để vận dụng tương thích trong từng nghành, trong từng trường hợp .Ví dụ trong một số ít nghành sau :+ Nghệ thuật sử dụng người .+ Nghệ thuật quảng cáo .+ Nghệ thuật tiếp xúc, ứng xử .+ Và trong bất kể một nghành nào khác .

 • Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật:

Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật và thẩm mỹ :• Nghệ thuật khi nào cũng phải dựa trên nền tảng là sự hiểu biết về khoa học. Khoa học và thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị không trái chiều nhau mà bổ trợ cho nhau. Khoa học tăng trưởng thì thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị cũng tăng trưởng theo .• Nắm được khoa học quản trị, nhà quản trị sẽ giảm bớt được những rủi ro tiềm ẩn thất bại trong kinh doanh thương mại .• Nắm được thẩm mỹ và nghệ thuật quản trị, sẽ giúp nhà quản trị giữ được sự vững chắc trong kinh doanh thương mại .

 • quản trị là một nghề được thể hiên:

+ Quản trị là một nghề được huấn luyện và đào tạo một cách mạng lưới hệ thống trải qua những chương trình hoàn hảo trong những mạng lưới hệ thống giáo dục trên quốc tế .+ Nghề quản trị mang tính chuyên nghiệp .+ Thu nhập từ việc thực thi nghề có năng lực bảo vệ đời sống cho người thực thi nó

Chức năng của quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Các tính năng của quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Các nhà quản trị là người quản trị tốt thời hạn và tiềm lực, biết nhìn nhận thời cơ và phải biết tận dụng thời cơ đó .

– Đánh giá nguồn lực và tình hình của tổ chức triển khai .- Chức năng xác lập tiềm năng cần đạt được .- Đề ra chương trình hành vi để đạt tiềm năng trong từng khoảng chừng thời hạn nhất định .- Đưa ra những kế hoạch khai thác thời cơ và hạn chế nguy hiểm của môi trường tự nhiên .

– Chức năng tạo dựng một môi trường tự nhiên nội bộ thuận tiện để triển khai xong tiềm năng .- Xác lập một cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai và thiết lập thẩm quyền cho những bộ phận, cá thể, tạo sự phối hợp ngang, dọc trong hoạt động giải trí của tổ chức triển khai .

 • Lãnh đạo là chỉ huy nhân tố con người sao cho tổ chức đạt đến mục tiêu. Nó bao gồm việc chỉ định đúng tài nguyên và cung cấp một hệ thống hỗ trợ hiệu quả. Lãnh đạo yêu cầu kĩ năng giao tiếp cao và khả năng thúc đẩy mọi người. Một trong những vấn đề quyết định trong công tác lãnh đạo là tìm được sự cân bằng giữa yêu cầu của nhân sự và hiệu quả sản xuất.
 • Kiểm tra là chức năng để đánh giá chất lượng trong tiến trình thực hiện và chỉ ra sự chệch hướng có khả năng diễn ra hoặc đã diễn ra từ kế hoạch của tổ chức. Mục đích của chức năng này là để đảm bảo hiệu quả trong khi giữ vững kỉ luật và môi trường không rắc rối. Kiểm tra bao gồm quản lý thông tin, xác định hiệu quả của thành tích và đưa ra những hành động tương ứng kịp thời.

Nguồn gốc những tính năng quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

– Năm 1916, nhà quản trị nổi tiếng người Pháp Henry Fayol cho rằng quản trị có 5 tính năng : hoạch định, tổ chức triển khai, chỉ huy, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh .- Sau đó 7 năm, vào năm 1923 Lyther Guilick và Lyndal Urwich chia thành 7 tính năng : hoạch định, tổ chức triển khai, nhân sự, thực thi, phối hợp, kiểm tra, kinh tế tài chính .- Đến thập niên 60 của thể kỷ XX, Harold Koontz và Cyril O’donnell nêu lên 5 công dụng : kế hoạch, tổ chức triển khai, nhân sự, chỉ huy, kiểm tra .- Đến thập niên 80 của thế kỷ XX, James Stoner và Stephen P.Robbins chia thành 4 tính năng : hoạch định, tổ chức triển khai, chỉ huy, kiểm tra .

Cấp độ Quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

 • Cấp Quốc gia: Quản trị Quốc gia;
 • Cấp Doanh nghiệp: Quản trị Doanh nghiệp;
 • Cấp Cá nhân: Quản trị Bản thân.

Nhà quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Thế nào là nhà kinh doanh[sửa|sửa mã nguồn]

 • Khái niệm: nhà kinh doanh là người sáng lập ra doanh nghiệp, giữ quyền sở hữu và quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh
 • Mục đích: tìm kiếm lợi nhuận, tự khẳng định bản thân mình, hay thỏa mãn nhu cầu sáng tạo……
 • Đặc điểm:
– Là người có chí tiến thủ, có cao vọng.
– Chấp nhận rủi ro lớn.
– Muốn khẳng định mình.

Thế nào là nhà quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

– Nhà quản trị là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành một bộ phận hay cả tổ chức.
– Những người không thực hiện công tác quản lý và điều hành được gọi là người thừa hành.

Các cấp quản trị trong tổ chức triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

 • Quản trị viên cấp cao (Top managers): Đưa ra các quyết định chiến lược.
 • Quản trị viên cấp trung (Middle Managers): Đưa ra các quyết định chiến thuật.
 • Quản trị viên cấp cơ sở (First – line Managers): Đưa ra các quyết định tác nghiệp.
 • Những người thực hiện (Operators): Thực hiện những quyết định.

Vai trò của nhà quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

 • Loại vai trò quan hệ tương tác giữa người và người:

– Vai trò tượng trưng : Thể hiện như một bộc lộ về quyền lực tối cao pháp lý, thực thi trách nhiệm mang tính nghi lễ, hình thức .- Vai trò người chỉ huy : Động viên, đôn đốc, thôi thúc cấp dưới triển khai xong trách nhiệm .- Vai trò link : Là chiếc cầu nối, truyền thông online, link mọi người trong và ngoài tổ chức triển khai .

 • Loại vai trò truyền thông:

– Trung tâm tích lũy, giải quyết và xử lý thông tin : Điểm trọng tâm trung chuyển, tàng trữ, giải quyết và xử lý tổng thể những loại thông tin .- Phổ biến, truyền đạt thông tin : Chuyển giao những thông tin cho cấp dưới, báo cáo giải trình thông tin cho cấp trên .- Người phát ngôn của tổ chức triển khai : Chuyển giao những thông tin tinh lọc cho những người bên ngoài công ty .

 • Loại vai trò ra quyết định:

– Doanh nhân : Khởi xướng những đổi khác bên trong tổ chức triển khai .- Người xử lý xung đột : Tiến hành những hoạt động giải trí kiểm soát và điều chỉnh thiết yếu, hòa giải và giải quyết và xử lý những xung đột .

– Điều phối các nguồn lực: Quyết định phân chia các nguồn lực trong tổ chức cho từng bộ phận hay dự án.

– Nhà thương lượng : Tham gia thương lượng với những đối tác chiến lược để đem lại không thay đổi và quyền lợi và nghĩa vụ cho tổ chức triển khai

Các kiến thức và kỹ năng của nhà quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

 • Kỹ năng nhận thức (hay kỹ năng tư duy):

– Là năng lực, năng lượng tư duy và hoạch định .- Có năng lực phán đoán tốt .- Óc phát minh sáng tạo, trí tượng tượng cao .

 • Kỹ năng quan hệ (kỹ năng nhân sự):

– Là phương pháp thao tác, chỉ huy và động viên .- Những mối quan hệ trong tổ chức triển khai .

– Là năng lực thiết yếu để thực thi một việc làm đơn cử, trình độ trình độ nhiệm vụ của nhà quản trị .- Cần thiết trong những nghành nghề dịch vụ kỹ thuật như : kiến trúc, thiết kế xây dựng, điều tra và nghiên cứu thị trường, kế toán, IT … .

Các phương pháp quản trị

Phương pháp quản trị là toàn diện và tổng thể những phương pháp tác động ảnh hưởng hoàn toàn có thể và có chủ đích của chủ thể quản trị lên đối tượng người tiêu dùng quản trị ( cấp dưới và những tiềm năng có được của mạng lưới hệ thống ) và khách thể quản trị ( những mạng lưới hệ thống khác, những ràng buộc của môi trường tự nhiên, .. ) để đạt được tiềm năng đề ra .Các giải pháp quản trị :• Quản trị nội bộ doanh nghiệp• Tác động lên người mua• Quan hệ với cơ quan quản trị vĩ mô• Cạnh tranh với những đối thủ cạnh tranh• Quan hệ bạn hàng• Lôi kéo người ngoài doanh nghiệpCác chiêu thức quản trị nội bộ doanh nghiệpCác chiêu thức tác động ảnh hưởng lên con người :• Phương pháp hành chính• Phương pháp kinh tế tài chính• Phương pháp tâm ýCác giải pháp ảnh hưởng tác động lên những yếu tố khác của doanh nghiệp :• Mô hình hóa toán học• Các giải pháp Dự kiến• Các chiêu thức phân đoạn thị trườngCác chiêu thức hành chính : là dựa vào mối quan hệ tổ chức triển khai của mạng lưới hệ thống quản trị và kỉ luật của doanh nghiệpNhà quản trị phải nắm vững những nhu yếu sau :• Quyết định hành chính chỉ có hiệu suất cao cao khi quyết định hành động đó có địa thế căn cứ khoa học, có luận chứng không thiếu về mọi mặt• Khi sử dụng giải pháp hành chính phải gắn chặt quyền hạn của người ra quyết định hành động .Các giải pháp kinh tế tài chính : là chiêu thức ảnh hưởng tác động vào đối tượng người tiêu dùng quản trị trải qua những quyền lợi thực tiễn để đối tượng người dùng quản trị lựa chọn giải pháp có hiệu suất cao nhấtNhững hướng quản trị bằng giải pháp kinh tế tài chính• Quản trị bằng tiềm năng• Quản trị bằng định mức• Quản trị bằng nghĩa vụ và trách nhiệm vật chấtKhi sử dụng những giải pháp kinh tế tài chính, cần quan tâm những yếu tố sau :• Việc vận dụng những giải pháp kinh tế tài chính luôn gắn liền với việc sử dụng những đòn kích bẩy kinh tế tài chính như : Chi tiêu ; doanh thu ; tín dụng thanh toán, thưởng …

•Phải thực hiện sự phân cấp đúng đắn giữa các cấp quản lý

• Cán bộ quản trị phải có trình độ và năng lượng về nhiều mặtCác giải pháp tâm ý : là cách tác động ảnh hưởng vào tình cảm, nhận thức của người lao động nhằm mục đích nâng cao tính tự giác, nhiệt tình của họ trong việc làm .

Xem thêm :  Tổng Đài Tư Vấn Luật Giao Thông 1900 6560

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *