On the other hand là gì ? Nó giống với on the contrary không ?

Khái niệm từ vựng tiếng anh cũng không hề thua kém gì so với tiếng Việt của chúng ta , ngay với từ On the other hand là gì ? thì cũng khá nhiều người phải tra từng từ một có nghĩa là gì rồi dịch ra theo ý từng từ một . Chính vì thế có khá nhiều người bị dịch sai nghĩa của nó .

Vậy On the other hand là gì ?

Thực ra nó được dịch ra có nghĩ là mặt khác , cách khác , ý khác , ngược lại …Nó thể hiện quan điểm trái ngược lại so với ý kiến, quan điểm trước đó.  Thường thì vế trước nó sẽ có từ on the one hand, chính vì thế nó được sử dụng chủ yếu

Một vài ví dụ :

  • On the other hand, the overlap motion doesn’t need to operate robots tightly together (Mặt khác , chuyển động chồng chéo không cần để vận hành robot chặt chẽ với nhau)
  • On the otherhand, birds, reptiles and amphibia appear to be immune (Ngược lại, Loài chim, bò sát và loài lưỡng thể dường như miễn dịch)
  • On the other hand, applicatives do not permit imbrication in the perfective.
  • On the other hand, we need to ask whether we think this kind of inherent restriction is a problem or not.
  • On the other hand, after a vowel-final stem like cre-, suffixal \i\ is syllable-initial.

Vậy On the other hand giống với on the contrary không ?

Thực ra 2 từ này đều có nghĩa tương tự nhau nhưng có phần là on the contrary có mức nhấn mạnh hơn vấn đề ngược lại đó giúp cho người nghe cảm thấy một sự khác biệt lớn hơn so với sự khác biệt nếu người khác nói câu On the Other hand .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *