Hệ số lương 2.34 là bao nhiêu tiền ? Cách tính như thế nào là đúng ?

Lương là một trong những vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm đặc biệt là những ai đang làm kế toán và những người đang đi làm công ăn lương, thực ra nhiều người chỉ nghe đến hệ số lương 2.34 mà không biết nó là bao nhiêu tiền .

Hệ số lương 2.34 là bao nhiêu tiền

Hệ số lương 2.34 là hệ số lương mà chúng ta chỉ tính cho công nhân viên chức nhà nước theo bằng cấp đại học , chính vì thế với hệ số lương này thì với những ai có bằng cấp đại học trở lên thì nên quan tâm để biết cách tính hệ số lương của mình nếu đang làm trong doanh nghiệp nhà nước .

Nếu cần bạn có thể tham khảo các bằng cấp khác theo quy định chung của nhà nước :

 • Hệ số lương theo bằng cấp Đại Học là : 2.34
 • Hệ số lương theo bằng cấp Cao Đẳng là : 2.1
 • Hệ số lương theo bằng cấp Trung cấp là  : 1.86

Còn mức lương cơ bản tùy theo các năng có thể được tăng hay không cho nên không cố định , nhưng trong năm 2018 này thì mức lương cơ bản đã được điều chỉnh lên là : 

 • Mức lương cơ bản ở vùng 1 là  : 3.980.000 VNĐ / Tháng
 • Mức lương cơ bản ở vùng 2 là : 3.530.000 VNĐ / Tháng
 • Mức lương cơ bản ở vùng 3 là  : 3.090.000 VNĐ / Tháng
 • Mức lương cơ bản ở vùng 4 là : 2.760.000 VNĐ / Tháng

Chính vì thế mình xin chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách tính hệ số lương 2.34 nhé .

 1. Mức lương cơ bản với hệ số 2.34 cho vùng 1 sẽ là  : 3.980.000 x 2.34 = 9.313.200 VNĐ / Tháng
 2. Mức lương cơ bản với hệ số 2.34 cho vùng 1 sẽ là  : 3.530.000 x 2.34 = 8.260.200 VNĐ / Tháng
 3. Mức lương cơ bản với hệ số 2.34 cho vùng 1 sẽ là  : 3.090.000 x 2.34 = 7.230.600 VNĐ / Tháng
 4. Mức lương cơ bản với hệ số 2.34 cho vùng 1 sẽ là  : 2.760.000 x 2.34 = 6.458.400 VNĐ / Tháng

Như vậy chúng ta cũng biết rằng hệ số lương 2.34 là bao nhiêu tiền rồi chứ ?

Vùng 1 là : 9.313.200 VNĐ / Tháng

Vùng 2 là : 8.260.200 VNĐ / Tháng

Vùng 3 là  : 7.230.600 VNĐ / Tháng

Vùng 4 là  : 6.458.400 VNĐ / Tháng

Đó là cách tính theo nhà nước quy định cho nên các bạn có thể dựa vào các cách tính để tính hệ số lương cho mình nhé . Nếu thấy hay hãy chia sẻ cho mọi người xung quanh nhé . Cảm ơn !

Related Posts