Lùi xe trên đường cao tốc bị xử phạt bao nhiêu tiền theo quy định?

Việc tăng mạnh mức xử phạt nhằm mục đích mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp lý của người tham gia giao thông vận tải, qua đó góp thêm phần hạn chế thực trạng tai nạn đáng tiếc giao thông vận tải xảy ra trên đường cao tốc. Vậy lùi xe trên đường cao tốc bị xử phạt bao nhiêu tiền theo pháp luật ? Để giải đáp vướng mắc trên, Luật sư 247 mời bạn đọc tìm hiểu thêm bài viết dưới đây

Căn cứ pháp lý

Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Lùi xe trên đường cao tốc bị xử phạt bao nhiêu tiền theo quy định?

Theo lao lý tại Nghị đinh 100 / 2019 / NĐ-CP đưa ra mức phạt với hành vi lùi xe trên đường cao tốc tùy theo từng loại phương tiện đi lại có vi phạm trên, theo đó :
– Đối với xe xe hơi và những loại xe tựa như xe xe hơi : Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng so với người tinh chỉnh và điều khiển xe đi lùi xe trên đường cao tốc, trừ những xe ưu tiên đang đi làm trách nhiệm khẩn cấp theo pháp luật ( điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Ngoài ra còn bị vận dụng hình phạt bổ trợ là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 05 tháng đến 07 tháng ( điểm đ khoản 11 Điều 5 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ) .
– Đối với xe mô tô, xe gắn máy ( kể ca xe máy điện ), những loại xe tựa như xe mô tô và những loại xe tương tự như xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông vận tải đường đi bộ : Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với người điều khiển và tinh chỉnh xe đi vào đường cao tốc, lùi xe không đúng lao lý gây tai nạn thương tâm giao thông vận tải ( điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng ( điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ) .
– Đối với xe máy kéo, xe chuyên dùng : Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng so với người tinh chỉnh và điều khiển xe lùi xe trên đường cao tốc ( điểm a khoản 8 Điều 7 ). Ngoài ra, người điều khiển và tinh chỉnh xe thực thi hành vi vi phạm này còn bị vận dụng những hình thức xử phạt bổ trợ là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ( khi điều khiển và tinh chỉnh máy kéo ), chứng từ tu dưỡng kiến thức và kỹ năng pháp lý về giao thông vận tải đường đi bộ ( khi tinh chỉnh và điều khiển xe máy chuyên dùng ) từ 05 tháng đến 07 tháng ( theo điểm c khoản 10 Điều 7 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ) .
Lưu ý : Mức phạt tiền trên là mức phạt vận dụng với cá thể thực thi hành vi vi phạm lùi xe trên đường cao tốc. Đối với tổ chức triển khai vi phạm thì mức phạt tiền vận dụng sẽ gấp 2 lần mức phạt tiền trên. ( theo khoản 2 Điều 78 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ) .

Thẩm quyền lập biên bản với lỗi lùi xe trên đường cao tốc?

Thẩm quyền lập biên bản với lỗi lùi xe trên đường cao tốc được xác lập theo lao lý tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP như sau :

Điều 79. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ gồm có :a ) Các chức vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ được lao lý tại những Điều 75, 76 và 77 của Nghị định này ;[ … ]c ) Công an viên có thẩm quyền lập biên bản so với những hành vi vi phạm xảy ra trong khoanh vùng phạm vi quản trị của địa phương ;d ) Công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải đường bộ đang thi hành công vụ, trách nhiệm có thẩm quyền lập biên bản so với những hành vi vi phạm xảy ra trong khoanh vùng phạm vi địa phận quản trị của Thanh tra Sở Giao thông vận tải đường bộ ;

Thẩm quyền xử phạt với lỗi lùi xe trên đường cao tốc?

Xác định thẩm quyền xử phạt với lỗi lùi xe trên đường cao tốc cần tuân theo nguyên tắc quy đinh tại Điều 78 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP như sau :

Điều 78. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

1. Nguyên tắc xác lập thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả trong nghành giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu triển khai theo pháp luật tại Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính .2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những chức vụ được lao lý tại những Điều 75, 76 và 77 của Nghị định này là thẩm quyền vận dụng so với một hành vi vi phạm hành chính của cá thể ; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức triển khai gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá thể tương ứng với từng nghành .3. Đối với những hành vi vi phạm có lao lý vận dụng hình thức xử phạt bổ trợ tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn thì trong những chức vụ lao lý tại khoản 2, khoản 3 Điều 75 ; khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 76 ; khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 77 của Nghị định này, chức vụ nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi đó cũng có quyền xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng từ hành nghề so với người vi phạm .

Trên cơ sở mức phạt đã nêu và nguyên tắc xác lập thẩm quyền xử phạt, những chủ thể có thẩm quyền xử phạt với hành vi vi phạm lùi xe trên đường cao tốc gồm có :
– quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã ( phạt tiền đến 4.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong nghành giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 1 Điều 75 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt với vi phạm của người đi xe mô tô, xe gắn máy ( kể ca xe máy điện ), những loại xe tựa như xe mô tô và những loại xe tương tự như xe gắn máy đi lùi trên đường cao tốc gây tại nạn giao thông vận tải nhưng chỉ với mức phạt tối đa là 4.000.000 đồng .

– quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện ( phạt tiền đến 20.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trọng nghành giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 2 Điều 75 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chủ hành nghề có thời hạn – theo điểm c khoản 2 Điều 75 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt so với vi phạm của người đi ca ba loại phương tiện đi lại ở phần nghiên cứu và phân tích đầu đi lùi trên đường cao tốc .
– quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( phạt tiền đến 40.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 3 Điều 75 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời – điểm c b khoản 3 Điều 75 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt so với vi phạm của người đi ca ba loại phương tiện đi lại ở phần nghiên cứu và phân tích đầu đi lùi trên đường cao tốc .
– Trưởng Công an cấp huyện ; Trưởng phòng nhiệm vụ thuộc Cục công an giao thông vận tải ; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông vận tải đường đi bộ – đường tàu ; Thủ trưởng đơn vị chức năng công an cơ động từ cấp đại đội trở lên ( có quyền phạt tiền đến 8.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong lĩnh cực giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 4 Điều 76 Nghị định 100 / 2019 / NĐ – CP ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn – theo điểm c khoản khoản 4 Điều 76 Nghị định 100 / 2019 / NĐ – CP ). Như vậy, những chủ thể liệt kê trong phần này chỉ có thẩm quyền xử phạt với vi phạm của người đi xe mô tô, xe gắn máy ( kể ca xe máy điện ), những loại xe tương tự như xe mô tô và những loại xe tựa như xe gắn máy đi lùi trên đường cao tốc gây tại nạn giao thông vận tải .
– Giám đốc Công an cấp tỉnh ( có quyền phạt tiền đến 20.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 5 Điều 76 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn – thep điểm c khoản 5 Điều 76 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt so với vi phạm của người đi ca ba loại phương tiện đi lại ở phần nghiên cứu và phân tích đầu đi lùi trên đường cao tốc .
– Cục trưởng Cục công an giao thông vận tải, Cục trường Cục công an quản trị hành chính về trật tự xã hội ( có quyền phạt tiền đến 40.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong nghành giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 6 Điều 76 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn – theo điểm b khoản 6 Điều 76 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, Cục trưởng Cục công an giao thông vận tải, Cục trường Cục công an quản trị hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền xử phạt so với vi phạm của người đi ca ba loại phương tiện đi lại ở phần nghiên cứu và phân tích đầu đi lùi trên đường cao tốc .
– Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải đường bộ, Thủ trưởng cơ quan quản trị đường đi bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Nước Ta, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Giao thông vận tải đường bộ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Đường bộ Nước Ta, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản trị đường đi bộ ở khu vực thuộc Tổng cục Đường bộ Nước Ta ( có quyền phạt tiền đến 20.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường – theo điểm b khoản 2 Điều 77 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn theo điểm c khoản 2 Điều 77 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, những chủ thể liệt kê trong phần này có thẩm quyền xử phạt so với vi phạm của người đi ca ba loại phương tiện đi lại ở phần nghiên cứu và phân tích đầu đi lùi trên đường cao tốc .
– Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải đường bộ ( có quyền phạt tiền đến 28.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 3 Điều 77 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ; tước quyền, sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn theo điểm c khoản 3 Điều 77 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, những chủ thể liệt kê trong phần này có thẩm quyền xử phạt so với vi phạm của người đi ca ba loại phương tiện đi lại ở phần nghiên cứu và phân tích đầu đi lùi trên đường cao tốc .
– Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đường bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nước Ta ( có quyền phạt tiền đến 40.000.000 đồng so với hành vi vi phạm trong nghành nghề dịch vụ giao thông vận tải đường đi bộ – theo điểm b khoản 4 Điều 77 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng từ hành nghề có thời hạn – theo điểm c khoản 4 Điều 77 Nghị định 100 / 2019 / NĐ-CP ). Như vậy, những chủ thể liệt kê trong phần này có thẩm quyền xử phạt so với vi phạm của người đi ca ba loại phương tiện đi lại ở phần nghiên cứu và phân tích đầu đi lùi trên đường cao tốc .

Mời bạn xem thêm bài viết

Trên đây là tư vấn của Luật sư 247 về nội dung yếu tố ” Lùi xe trên đường cao tốc bị xử phạt bao nhiêu tiền theo pháp luật ? ” Chúng tôi hy vọng rằng bạn hoàn toàn có thể vận dụng những kỹ năng và kiến thức trên để sử dụng trong việc làm ; đời sống. Nếu có vướng mắc và cần nhận thêm sự tư vấn, trợ giúp hãy liên hệ 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Biển số xe là gì? Biển số xe hay còn gọi là biển trấn áp xe cơ giới là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đơn cử là cơ quan công an cấp khi mua xe hoặc chuyển nhượng ủy quyền xe .

Biển báo giao thông là gì?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về khái niệm biển báo giao thông, tuy nhiên, có thể hiểu, biển báo giao thông là các biển hiệu được đặt trên đường để biểu thị, truyền đạt các thông tin đến người tham gia giao thông.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Xem thêm :  Tìm Hiểu Về Rượu Vang Vindoro Negroamaro – Vang Con Công Của Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *