In response to là gì ?

In response to là gì ? Nó khác gì với as opposed to ?

Mình dám cá với bạn đó là kể cả những người nói tiếng anh lưu loát thì trong đó có có đến 80% là người không biết In response to là gì ? , Chính vì thế để hiểu hơn về cum từ này thì daydore.com đã tìm hiểu và đúc kết thành câu trả lời phù hợp nhất .

In response to là gì ?

In response to là gì ?

In response to được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “để đáp lại” hoặc “để đối phó lại ” một vấn đề hay vật gì đó đang hoặc sắp xảy ra .

Sự khác nhau giữa In response to và As opposed to như thế nào ?

In response to nghĩa là “để đáp lại” hay “để đối phó” thì nó hợp nghĩa:

Ex : In response to its overwhelming debt load, the government decided to increase interest rates…

Được dịch ra là  : Để đối phó với khoản nợ cực lớn của nó, chính phủ đã quyết định tăng lãi suất…

Còn as opposed to sẽ có nghĩa là “trái ngược với”, dùng để diễn tả sự tương phản, thì không hợp nghĩa với câu này. Ví dụ:

Ex : As opposed to its overwhelming debt load 10 years ago, the goverment only has $100 million in debt this year.

Được dịch ra là : Trái với khoản nợ cực lớn của nó 10 năm trước, chính phủ chỉ nợ 100 triệu đôla vào năm nay.

Qua những cách phân tích trên bạn cũng phần nào hiểu được về khái niệm In response to rồi chứ , khi bạn gặp phải câu hỏi liên quan giữa In response toas opposed to thì chắc chắn bạn sẽ có hướng giải quyết nhờ vào những phân tích của mình nhé .

Nếu có vấn đề gì thì xin hãy Comment ở dưới để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất nhé . Chúc các bạn thành công !

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *