Golfer là gì? Golfer trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh

These design considerations will affect how even a scratch golfer would play the hole, irrespective of total distance from tee to green, and must be included in a determination of par.

Những yếu tố về mặt thiết kế này sẽ ảnh hưởng tới cách một tay golf thi đấu, bất kể khoảng cách từ tee tới green là ít hay nhiều, và do đó cũng cần được tính để đặt par cho hố.

WikiMatrix

He won the 2018 Open Championship, his first and only major victory, and the first major won by an Italian professional golfer.

Sau đó ông đã giành được giải vô địch mở rộng năm 2018, chiến thắng lớn đầu tiên của mình, và chiến thắng đầu tiên của một tay golf chuyên nghiệp người Ý.

WikiMatrix

Chatrier later married a second time, to French golfer Claudine Cros.

Chatrier sau đó kết hôn lần thứ hai với tay golf người Pháp Claudine Cros.

WikiMatrix

The Federation underwent a major expansion in 2009 that saw eleven new tours become full members – the Canadian Tour, Tour de las Américas, China Golf Association, the Korea Professional Golfers‘ Association, Professional Golf Tour of India, and the operators of all six major women’s tours worldwide.

Liên đoàn lan rộng ra vào năm 2009 với 11 thành viên mới chính thức – Canadian Tour, Tour de las Américas, Thương Hội golf Trung Quốc, PGA Nước Hàn, Professional Golf Tour of India, và những tổ chức triển khai điều hành quản lý sáu tour lớn của nữ .

WikiMatrix

Mizuno is a manufacturer of golf clubs and accessories, their Grain Flow Forged irons are used by professional golfers.

Mizuno là một đơn vị chuyên sản xuất gậy đánh golf và phụ kiện, chiếc gậy đánh golf Grain Flow Forged được sử dụng bởi khá nhiều vận động viên chuyên nghiệp.

WikiMatrix

Many golfers wear golf shoes with metal or plastic spikes designed to increase traction, thus allowing for longer and more accurate shots.

Nhiều golf thủ đi những đôi giày golf có đinh bằng kim loại hoặc chất dẻo để tăng sức bám để có được những cú đánh xa hơn và chính xác hơn.

WikiMatrix

In terms of the world ‘s richest athletes, Mr Beckham was only 10th, as golfer Tiger Woods led with £538m .

Về phương diện những vận động viên giàu nhất thế giới, Beckham chỉ đứng thứ 10, vì tay gôn Tiger Woods dẫn đầu với 538 triệu bảng Anh .

Xem thêm :  Đồng hành tiếng Anh là gì? Đọc ngay để biết bạn nhé!

EVBNews

The choice of clubs is at the golfer’s discretion, although every club must be constructed in accordance with parameters outlined in the rules.

Việc chọn lựa gậy hoàn toàn thuộc về phía golfer, mặc dù mỗi cây gậy phải tuân theo các mục trong được liệt kê trong luật lệ.

WikiMatrix

No, I’m a terrible golfer.

Không, tôi chơi golf tệ lắm.

OpenSubtitles2018. v3

Golf at the Asian Games Golf at the Pan American Games Golf at the Summer Olympics Golf at the Summer Universiade Ryder Cup Presidents Cup Solheim Cup International Crown Seve Trophy EurAsia Cup Walker Cup Curtis Cup Golf portal Glossary of golf Outline of golf Lists of golfers List of golf courses in the United Kingdom Professional Golfers‘ Association of America Variations of golf “Olympic sports of the past”.

Golf tại Đại hội Thể thao châu Á Golf tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ Golf tại Thế vận hội Mùa hè Ryder Cup Presidents Cup Solheim Cup International Crown Seve Trophy EurAsia Cup Walker Cup Curtis Cup Chủ đề Golf Danh sách thuật ngữ golf Golf tại Thế vận hội Mùa hè năm nay Professional Golfers ‘ Association of America ^ “ Olympic sports of the past ” .

WikiMatrix

1997 – Tiger Woods becomes the youngest golfer to win the Masters Tournament.

1997 – Tiger Woods trở thành người trẻ tuổi nhất giành chiến thắng trong giải đấu golf chuyên nghiệp Masters Tournament ở tuổi 21.

WikiMatrix

For this first shot on each hole, it is allowed but not required for the golfer to place the ball on a tee prior to striking it.

Đối với cú đánh đầu tiên ở mỗi hố, người chơi được phép (nhưng không bắt buộc) đặt trái bóng trên một giá đỡ gọi là tee trước khi đánh.

WikiMatrix

Sharp turns or hazards may require golfers to “lay up” on the fairway in order to change direction or hit over the hazard with their next shot.

Những khúc ngoặt hay chướng ngại vật cũng buộc các tay golf phải “lay up” tại fairway để chuyển hướng hoặc đánh bóng qua chướng ngại vật ở cú đánh tiếp theo.

WikiMatrix

He asked the PGA, the Professional Golfers‘ Association, for permission to use a golf cart in the PGA tournaments.

Xem thêm :  Tự do kinh doanh là gì? Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp?

Anh ta yêu cầu PGA, hiệp hội golf chuyên nghiệp, được cho phép sử dụng một chiếc xe sân golf trong các giải đấy của hiệp hội.

ted2019

And if you say you want to become a pro golfer, then I want to become a caddy.

Nếu cậu muốn trở thành tay golf chuyên nghiệp, thì mình sẽ làm caddy ( Giao hàng ) .

QED

However, a golfer with a drive that may go 280 yards (260 m) but often doesn’t fly straight will be less able to position their ball advantageously; the ball may “hook”, “pull”, “draw”, “fade”, “push” or “slice” off the intended line and land out of bounds or in the rough or hazards, and thus the player will require many more strokes to hole out.

Tuy nhiên người có cú drive đi xa tới 280 thước Anh ( 260 m ) nhưng không bay thẳng sẽ khó lòng đưa bóng tới vị trí thuận tiện ; đường bóng đó hoàn toàn có thể bị ” hook “, ” pull “, ” draw “, ” fade “, ” push ” hoặc ” slice ” so với đường đi dự trù, khiến bóng bị bay ra ngoài bound hoặc rơi vào rough hoặc chướng ngại vật, và người chơi phải mất thêm nhiều lần đánh .

WikiMatrix

In terms of the world ‘s richest athletes, Mr Beckham was only 10th, as golfer Tiger Woods led with £538m .

Tuy nhiên, trong danh sách những vận động viên giàu nhất thế giới, Beckham chỉ đứng ở vị trí thứ 10, tay gôn Tiger Woods dẫn đầu với 538 triệu bảng Anh .

EVBNews

American professional golfer Tiger Woods has enjoyed one of the most successful golfing careers of all time.

Eldrick Tont “Tiger” Woods (sinh ngày 30 tháng 12 năm 1975) là một vận động viên golf chuyên nghiệp người Mỹ, người được đánh giá là một trong những vận động viên golf thành công nhất mọi thời đại.

WikiMatrix

The golfer chooses a golf club, grip, and stroke appropriate to the distance: The “drive” or “full swing” is used on the teeing ground and fairway, typically with a wood or long iron, to produce the maximum distance capable with the club.

Người chơi lựa chọn gậy, cán gậy, và cú đánh phù hợp với khoảng cách tới lỗ: Cú “drive” hay “full swing” được dùng tại khu phát bóng và fairway, thường bằng gậy gỗ hoặc gậy sắt dài, để đạt được khoảng cách tối đa có thể.

Xem thêm :  Học hàm là gì? Học vị là gì? Phân biệt giữa học hàm và học vị?

WikiMatrix

Before James decided to be an actor, he thought about being a pro golfer.

Trước khi James quyết định trở thành một diễn viên, anh suy nghĩ về việc mình sẽ là một vận động viên golf chuyên nghiệp.

WikiMatrix

There are strict regulations regarding the amateur status of golfers.

Người ta cũng đề ra các luật lệ nghiêm ngặt đối với các tay golf nghiệp dư.

WikiMatrix

Gregory John Norman AO (born 10 February 1955) is an Australian professional golfer and entrepreneur who spent 331 weeks as the world’s Number 1 Official World Golf Rankings ranked golfer in the 1980s and 1990s.

Gregory John Norman (sinh ngày 10 tháng 2 năm 1955) là một golf thủ chuyên nghiệp và daonh nhân người Úc, người đã có 331 tuần để xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng Official World Golf Rankings trong những năm 1980 và 1990.

WikiMatrix

To many golfers, the Old Course at St Andrews, a links course dating to before 1574, is considered to be a site of pilgrimage.

Đối với nhiều golfer thì sân Old Course tại St Andrews, một sân golf kiểu links có niên đại từ năm 1574, được coi là thánh địa của golf.

WikiMatrix

Strokes other than the tee shot and putts are expected to be made from the fairway; for example, a skilled golfer expects to reach the green on a par-4 hole in two strokes—one from the tee (the “drive”) and another, second, stroke to the green (the “approach”)—and then roll the ball into the hole in two putts for par.

Ngoài tee và putt, các cú đánh khác thường (nên) được thực hiện tại fairway; ví dụ, một tay golf giỏi thường muốn vào green tại một lỗ có par là 4 trong hai gậy — một từ cú tee (hay drive) và một cú thứ hai vào green (cú “tiếp cận”) — và sau đó đưa bóng lăn vào hố trong hai putt để đạt par.

WikiMatrix

I am not a golfer.

Tôi không phải một tay golf.

QED

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *