Công thức tính vận tốc

Mục lục bài viết

  1. Công thức tính vận tốc
  2. Công thức tính vận tốc trung bình

Công thức tính vận tốc: công thức tính vận tốc trung bình…
Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc

Công thức tính vận tốc : v=frac{s}{t}

Trong đó :

s là độ dài quãng đường đi được.

t là khoảng thời gian đi hết quãng đường đó.

Lưu ý : Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh hay chậm của chuyển động.

Công thức tính vận tốc trung bình

{v_{tb}} = dfrac{s}{t} = dfrac{{{s_1} + {s_2} + {s_3} + ...}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3} + ...}}

Trong đó:

v_{tb}: là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường

t1 = s1/v1; t2 = s2/v2; t3 = s3/v3 lần lượt là thời gian đi hết quãng đường s1;s2; s3

v1; v2; v3 lần lượt là vận tốc trên các đoạn đường s1;s2; s3

s: tổng quãng đường đi

t: tổng thời gian đi hết quãng đường s
Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!


Xem thêm :  Trả lời các câu hỏi kỹ thuật về việc sử dụng Asus Zenfone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *