CHI PHÍ LÀM SỔ ĐỎ MỚI NHẤT NĂM 2021 – Luật Đại Hà

Lâu nay, thủ tục làm sổ đỏ (Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở) vẫn là một trong những vấn đề khiến nhiều người lo ngại khi thực hiện, đặc biệt là vấn đề chi phí. Cùng Luật Đại Hà tìm hiểu một số khoản phí mà người nộp phải đóng theo quy định dưới đây để có thêm kinh nghiệm trong quá trình làm sổ nhé!

Theo đó, người triển khai thủ tục cấp sổ đỏ phải nộp các khoản tiền sau : Tiền sử dụng đất ; lệ phí trước bạ ; lệ phí cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở ; phí đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở .


1. Tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

giá thành tiên phong mà người làm cần lưu tâm đến là tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất .

1.1 Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Căn cứ Điều 3 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP lao lý về địa thế căn cứ tính tiền sử dụng đất, thì :
Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo pháp luật tại Luật Đất đai và được xác lập trên các địa thế căn cứ sau :
( 1 ). Diện tích đất được giao, được chuyển mục tiêu sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất .
( 2 ). Mục đích sử dụng đất .
( 3 ). Giá đất tính thu tiền sử dụng đất :
– Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) pháp luật vận dụng trong trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất ở trong hạn mức .
+ Việc xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức phải bảo vệ nguyên tắc mỗi hộ mái ấm gia đình ( gồm có cả hộ mái ấm gia đình hình thành do tách hộ theo lao lý của pháp lý ), cá thể chỉ được xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh, thành phố thường trực TW .
+ Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể có nhiều thửa đất trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh, thành phố thường trực TW thì hộ mái ấm gia đình, cá thể đó được cộng dồn diện tích quy hoạnh đất của các thửa đất để xác lập diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở nhưng tổng diện tích quy hoạnh đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nơi lựa chọn .
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về tính trung thực, đúng mực của việc kê khai diện tích quy hoạnh thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được vận dụng tính thu tiền sử dụng đất ; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý đất đai và bị xử phạt theo lao lý của pháp lý về thuế .
– Giá đất đơn cử được xác lập theo các giải pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư lao lý tại Nghị định của nhà nước về giá đất vận dụng trong các trường hợp sau :

+ Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong các trường hợp: Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

+ Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất .

– Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:

+ Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất không trải qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ;
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất ở vượt hạn mức .
Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất để vận dụng cho các trường hợp vận dụng giá đất theo chiêu thức thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất .

1.2. Thời điểm tính tiền sử dụng đất

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời gian Nhà nước quyết định hành động giao đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất .


2. Lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Cách tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ ( % ) được lao lý tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định 140 / năm nay / NĐ-CP, được bổ trợ bởi Điều 1 Nghị định 20/2019 / NĐ-CP .

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Mức thu lệ phí trước bạ so với nhà, đất : 0,5 % .
Lệ phí trước bạ sẽ được tính theo công thức dưới đây :

a, Lệ phí trước bạ đối với đất = 0.5% x (Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích)

Trong đó:

– Diện tích đất là hàng loạt diện tích quy hoạnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người ĐK hồ sơ làm sổ đỏ, được Văn phòng ĐK đất đai xác nhận và phân phối cơ quan thuế .
– Giá 1 mét vuông đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh phát hành tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ .

Dịch vụ luật sư tư vấn: 0972.923.886

b, Lệ phí trước bạn đối với nhà = 0.5% x Diện tích nhà (m2) x Giá 1m2 (đồng/m2) nhà x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.

Trong đó:

Diện tích nhà (m2): Là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

– Giá 1 mét vuông nhà : Là giá trong thực tiễn kiến thiết xây dựng “ mới ” 1 mét vuông sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành theo lao lý của pháp lý về thiết kế xây dựng tại thời gian kê khai lệ phí trước bạ ;
– Tỷ lệ ( % ) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành theo pháp luật của pháp lý .


3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019 / TT-BTC, lệ phí cấp sổ đỏ ( Giấy chứng nhận ) sẽ do HĐND cấp tỉnh, thành phố thường trực TW quyết định hành động. Vì thế, mức lệ phí sẽ có sự chênh lệch giữa các tỉnh thành phố .
Mặc dù mức thu mỗi tỉnh thành hoàn toàn có thể khác nhau nhưng lệ phí cấp Giấy ghi nhận lần đầu cho hộ mái ấm gia đình, cá thể thường dưới 100.000 đồng / giấy / lần cấp ( một vài tỉnh có mức thu là 120.000 đồng ) .


4. Phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận)

Ngay sau khi nộp hồ sơ nhu yếu làm sổ đỏ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực thi thẩm định và đánh giá hồ sơ. Về cơ bản, quy trình tiến độ này được hiểu là quy trình xác định các điều kiện kèm theo cần và đủ, năng lực thoả mãn của hồ sơ cho quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và gia tài của chủ hồ sơ. Điều này đã được pháp luật rõ ràng tại Điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019 / TT-BTC .
Phí đánh giá và thẩm định hồ sơ được HĐND cấp tỉnh, thành phố thường trực TW pháp luật. Vì thế, 1 số ít tỉnh, thành phố thường trực TW không có cơ quan này thì không cần phải nộp khoản phí này. Ngoài ra, dân cư hoàn toàn có thể phải nộp thêm tiền đo đạc do cán bộ địa chính thực thi .

Với những lưu ý về các khoản phí cần chi trả trong quá trình làm sổ đỏ, Luật Đại Hà hy vọng bạn có thể hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng để được cấp giấy chứng nhận.

Vui lòng liên hệ trực tiếp để được Luật Đại Hà tư vấn nhiều hơn: 

LUẬT SƯ TƯ VẤN – CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900.6197

Yêu cầu dịch vụ luật sư: LS. Nguyễn Đình Thưởng – Hotline: 0972.923.886

E-Mail : luatdaiha@luatvina.vn .

Xem thêm :  Đặc điểm địa hình châu Á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *