Apt/Suite là gì ? Tại sao khi đăng ký lại có phần này ?

Có rất nhiều người khi đăng ký một form nào đó trên mạng thường bắt gặp có phần Apt/Suite mà không hề biết Apt/Suite là gì ? và điền vào phần đó những gì ?

Vậy Apt/Suite là gì ?

Bản chất apt/suite nó là từ viết tắt của từ tiếng anh “”what is ur apartment number/suite number” có nghĩa là nó bắt chúng ta điền số địa chỉ nhà của bạn .

Ví dụ : Apt/Suite sẽ được điền là 2222 N Broadway St. Apt# 544

Tại sao khi đăng ký lại có phần này ?

Bản chất khi chúng ta đăng ký một dữ liệu hay tài khoản nào đặc biệt là các phần mềm trong hệ thống Apple là chúng ta thường gặp nhiều nhất . Chính vì thế chúng ta chỉ cần nhập địa chỉ của mình là xong thôi mà không cần phải làm gì  .

Dưới đây là một list các câu hỏi  mà chúng ta thường gặp thấy trên mạng về vấn đề apt/suite :

Có những đăng ký phần atp/suite là không quan trọng nên chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua nhé :

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *